WAF - HASSAS SU TUTUCU

Basınçlı hava, birçok işletmede kullanılan bir enerji çeşididir.

Günümüzdeki önemi ise, gelişen teknoloji ile birlikte daha da artmıştır.

Pnömatik elemanlar Basınçlı havayı tüketerek çalışmaktadırlar.

 

 

Basınçlı hava, birçok işletmede kullanılan bir enerji çeşididir.

 

Günümüzdeki önemi ise, gelişen teknoloji ile birlikte daha da artmıştır.

 

Pnömatik elemanlar Basınçlı havayı tüketerek çalışmaktadırlar.

 

Nasıl ki elektrik enerjisi işletme içinde her yana dağıtılmış bir yapıya sahipse, günümüzde Basınçlı hava da aynı şekilde işletmenin değişik noktalarına iletilmekte ve oralardaki pnömatik ekipmanlarda tüketilmektedirler.

 

İşte bu noktada 2 önemli konu açığa çıkmaktadır. Basınçlı hava hatlarında gezen havanın kalitesi (su ve partikül miktarı) ve Basınçlı hava tüketimi

 

Basınçlı hava hatlarında meydana gelebilecek nem, hatlarda ve pnömatik ekipmanlarda pas ve tortuların oluşmasına sebep olur. Pas ve tortu partikülleri tıkanıklıklara sebep olacağı gibi, pnömatik ekipmanların da arızalanmasına yol açmaktadır.

 

Basınçlı Hava Hatlarında Su Oluşumu

 

Serbest atmosfer havasının taşyabildiği su miktarına “mutlak  nem - (gr/m³)” denir. Hava içerisindeki su miktarının taşıyabileceği maksimum su miktarına oranına “bağıl nem - (%RH)” denir. Bağıl nemin %100 olması durumunda hava, doyma noktasına ulaşır. Bu noktadan sonra hava, bünyesinde suyu buhar olarak bulunduramaz. Bu noktaya “çiğlenme noktası” denir. Çiğlenme noktası, hava sıcaklığına göre farklılık göstermektedir.

 

 

 

Kompresörlerden elde edilen basınçlı havada oluşan su, hava tanklarında sistemden atılır, tank çıkışındaki bağıl nem oranı %100' dür. Bağıl nem oranı ise farklı tip kurutucularla daha düşük seviyelere indirilir.

 

Mevsimsel hava sıcaklıklarındaki değişim, ya da hava hattının geçmiş olduğu ortamlardaki sıcaklık farkları sistemde her ne kadar kurutucu bağlansa da su oluşumuna sebep olacaktır.

 

Pnömatik ekipmanlar bulunduran CNC sistemleri, hassas pnömatik devre elemanlarının ( oransal regülatör,gripper sistemleri, vakum üreteçleri ) bulunduğu makineler, basınçlı havayla yapılan, kurutma, temizleme işlemleri ve basınçlı hava kullanılarak yapılan boya sistemlerinde hatta su oluşumu istenmemektedir.

 

hidtek firmasının sunmuş olduğu  “ WINMAN - WAF – Water Free”, Hassas olarak korunmaya ihtiyaç duyulan sistemlerde, basınçlı havadaki suyu %99,99 oranında tahliye eder.

 

 

Sistemin çalışması:

 

Basınçlı hava kapak (1) kısmından içeri girdikten sonra, difüzör (2) kısmına ulaşarak düzensiz bir şekilde, filtre yatağında (3) bulunan, filtre elemanına (4) çarpar. Bu çarpma sonucu sıvı olarak ayrışan su damlalar halinde otomatik tahliye (6) bölümüne akar. Otomatik tahliyedeki şamandıra sistemi sayesinde sıvı miktarı şamandırayı açma seviyesine ulaştığında birikinti basınçlı hava ile tahliye olur. İçinden nemi alınmış hava gövde üzerindeki diğer hattan sisteme gönderilir.