HTTP_RESIM

Güncel İş İlanlarımızı Takip Etmek için:

                 

 

İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKASI

İnsan Kaynakları Vizyonumuz

Şirket stratejilerini destekleyen, verimliliği yüksek, dinamik, gelişime açık, ben yerine biz diyen, mutlu, motive insan gücüne sahip ve çalışılmak istenen bir şirket olmak.

Yaratıcılık / Şeffaflık / Dürüstlük / İnsana ve Çevreye Saygı / Müşteri ve Çalışanların Mutluluğu / Mükemmeliyet / Rekabetçilik / Güvenilirlik değerlerini ön planda tutan ve yönetimin her adımında bu değerleri benimseyen çalışanlarıyla yola devam etmeyi amaçlamaktadır.

 

Bu Hedef ve İlkeler Doğrultusunda Hid-Tek İnsan Kaynakları Politikamızı:

 • İş sağlığı, güvenliği ve çevre bilincinin ön planda tutulduğu bir çalışma ortamı sağlamak ve sürekli kılmak
 • İş kazası ve meslek hastalıklarını önlemek için İSG risklerini belirlemek, değerlendirmek ve azaltıcı tedbirleri almak
 • Sürdürülebilir İSG Yönetim Sistemi oluşturmak ve performansını sürekli iyileştirmek için metotlar geliştirmek, hedefler ve yönetim programları belirlemek
 • Etkin bir işe alım süreciyle şirket değerlerini yükseltecek, doğru iş için doğru zamanda doğru insan kaynağını kazandırmak
 • Sonuç odaklı ve hızlı karar alan bir organizasyon yapısı oluşturmak ve her seviyede bunu destekleyen yetkinlikleri yüksek çalışanlar oluşturmak
 • Yaş, cinsiyet, uyruk, ırk, etnik durum, din, politik yaklaşım ve fiziksel durum gözetmeksizin eşit çalışma fırsatlarını sağlamak
 • Çalışanların kişisel, mesleki ve yönetsel gelişimlerini ön planda tutarak sürekli öğrenme ve gelişimi desteklemek
 • Mevcut personeli verimlilik, kalite, problem çözme teknikleri, teknoloji, yönetim uygulamaları gibi konularda sürekli geliştirerek süreçleri iyileştirmek
 • Hedef bazlı yönetim modeliyle çalışanların başarısını ve sürekli gelişimini destekleyerek şirketin ana hedeflerine ulaşmasına katkı sağlamak
 • Çalışanlarının memnuniyetini ve şirkete bağlılığını artırmak
 • Şirket içinde “ben” yerine “biz” kültürünü oluşturmak,
 • Başarıyı teşvik eden ve ödüllendiren sistemler geliştirmek
 • Çalışanlar için şeffaf ve eşit yönetim politikası izleyerek şirkete bağlılıklarını ön planda tutmak ve artırmak
 • Ortak hedeflere ulaşmak için sorumlulukların üstlenildiği, karşılıklı güven ve açık iletişime dayalı çalışma ortamı sağlamak

Hid-tek İnsan Kaynakları Müdürlüğü