V-tec MARKASI İLE ATMOSFER BASINCININ ALTINDA (VAKUM)

Ölçülen basıncın, atmosfer basıncı ( açık hava basıncı ) olarak kabul edilen 1 atm = 1.013 Pa değerinin altında olması durumuna vakum denir.

 

Vakum değeri, açık hava basıncını referans ( 0 kPa ) olarak kabul edilmesi nedeniyle başına negatif ( - ) işareti konularak belirtilir.

 

Normal şartlarda ( deniz seviyesi ve 25ºC ) ulaşılabilecek maksimum vakum değeri;

 

- 101.3 kPa = - 760 mmHg

 

olur. Fakat bu değere pratikte ulaşmamız mümkün değildir.

 

Vakumun sanayide ilk kullanımı, tungsten flamanlı lambaların  Flamanlarını kimyasal etkilerden koruma maksatlıdır.

 

Günümüzde ise vakum, elektronik, optik, metalurji, paketleme, taşıma, doldurma, boşaltma gibi alanlarda yaygın olarak kullanılmaktadır.

 

Vakum üretimi de elektrik motoru vasıtasıyla ve basınçlı havanın yardımıyla venturi prensibi denilen iki yöntemle üretilmektedir.

 

Venturi prensibi; akışkanın geçtiği kesitin daraltılarak, akışkan hızının arttırılması ve bu hız artışından ötürü basınç düşümü yaratılmasıdır. Bu basınç farkı, aşağıdaki şekilde de gösterildiği gibi 2 noktasında vakum elde etmemizi sağlar.

 

1 ve 2 noktaları arası için Bernaulli Denklemini yazarsak;

 

 

 

 

 

p: Akışkan Yoğunluğu

v: Akışkan Hızı

p: Akışkan Basıncı

 

 

 

 

Venturi Prensibi

 

Bu prensip dikkate alınarak tek odalı vakum üreteçleri kullanılmaya başlanmış. Bu ürünün bir basınçlı hava girişi, bir vakum hattı ( emiş ) ve bir de egzost olmak üzere üç adet girişi bulunmaktadır.

 

 

 

Tek Odalı Vakum Üreteci

 

·   Vakum Üreteçleri

 

Tek odalı vakum üreteçlerini verimliliğini arttırmak ve yüksek vakum seviyelerine çıkabilmek amacıyla, V-tec Çok Odalı Vakum ( Multi Nozzle ) üreteçleri geliştirilmiştir.

 

 

 

Çok Odalı  Vakum Üreteci

 

Bu tip üreteçler arka arkaya seri olarak egzost ve basınçlı hava giriş portları bir öncekine bağlı olan üç adet tek odalı vakum üretecinin birleşiminden oluşur. Bu sayede tek odalı vakum üreteçlerinin ulaşamadığı yüksek vakum değerlerine ulaşmış olunur (VTH Serisi için maksimum vakum seviyesi –100.8kPa dır). Ayrıca daha az hava sarfiyatıyla enerji tasarrufu sağlanmış olur.

 

Venturi prensibiyle çalışan çok odalı vakum üretecinin, elektrikli vakum pompalarına göre;

 

·   Bakım maliyetleri yoktur.

·   Boyutlarının küçük olması nedeniyle vakum üreteci vakum yapılmak istenen kaynağa mümkün olduğunca yakın bağlanarak kayıplar en aza indirilir.

·   Küçük boyutlu olması nedeniyle yer tasarrufu sağlar.

·   Gürültü seviyesi düşüktür ( 50~60 dBA )

·   Kontrolü sadece 2/2 pnömatik bir valfle yapılabilir.

·   Cevap verme süresi yüksek olması nedeniyle sürekli vakum üretilmesinin önüne geçerek enerji tüketiminde ekonomi sağlar.

·   Taşıma işlemlerinde vakum üretecine eklenen AS kit ( Air Saving) ile set edilen vakum değerleri arasında vakumu sabit tutar. Belirlenen alt ve üst limitlerde enerji sarfiyatı yoktur.

·   Küçük boyutlarıyla robot sistemlerinde mükemmel bir uyum sağlamaktadır.

 

V-tec firmasının üretmiş olduğu vakum üreteçlerinde 0.05 kW ( VTX5 serisi ) elektrikli vakum pompasından 12 kW ( VTML1200 ) elektrikli vakum pompasına muadil olacak vakum ürünleri bulunmaktadır.

 

 

 

Vakum Üreteçleri

 

Vakum üreteci seçiminde dikkat edilmesi gereken iki önemli husus bulumaktadır. Eğer işlem vakum pedi ile taşıma ise;

 

·   Vakum seviyesi ( - kPa )

·   Vakum debisi ( l / dak )

 

Vakum pedleri ile taşıma yaptığımız bir sistemde vakum pedi tipi ve vakum pedi adedi belirlendikten sonra istenen taşıma süresine göre uygun olan vakum üreteci seçilir.

 

Vakum üretecinin içinde bulunan tamir takımı, vakum yapılacak ortam özelliklerine göre EPDM, NBR ve Viton olarak seçilebilir.

 

·   Vakum Pedleri

 

Vakumla taşıma yöntemi, değişik karakteristikteki ürünlerin taşınmasına imkan sağlarken geleneksel taşıma yöntemlerine göre;

 

·   Taşıma süresi

·   Bakım maliyeti

·   Fiyat

·   Taşınılan ürünün hasar görmemesi

 

gibi başlıklardaki avantajlarıyla kullanıcıya kolaylık sağlar.

 

Vakum ile yapılacak taşıma işleminde vakum pedi ( vantuz seçilirken dikkat edilecek 3 temel kriter bulunur.

 

·   Taşınılacak malzemenin yüzey özellikleri – bu kritere göre ped tipi belirlenir. ( düz, körüklü, uzun körüklü vb.)

·   Taşınılacak malzemenin fiziksel özellikleri ( sıcaklık, malzeme tipi vb. ) – bu kritere göre tipi belirlenen vakum pedine uygun olan ped malzemesi belirlenir ( NBR, Viton, EPDM, PU, Silikon vb. )

·   Taşınılacak malzemenin ağırlığına göre – vakum pedi çapı ve vakum pedi sayısı belirlenir.

 

Vakum pedlerinin kullanıldığı taşıma maksatlı olarak üretilen vakum seviyesi yaklaşık olarak – 60 kPa civarında olmalıdır.

 

Vakum seviyesinin yüksek olması pedin kaldırma kuvvetini arttırmasına rağmen vakum pedinin aşırı yıpranarak ömrünün azalmasına neden olur. hidtek ’ te  vakum pedinin kaldırma kuvveti hesaplanırken – 60kPa vakum seviyesi referans alınır.

 

 

Vakum Pedleri

 

V-tec firması,  işe özel vakum pedi üretimi sayesinde sanayideki çözüm bekleyen sorunlarınıza yardımcı olup,hidtek firmasının çözüm ortağı olmuştur.

 

Özellikle porselen ve seramik sektöründe ürün üzerinde vakum pedlerinin bıraktığı izleri gidermek maksatlı yaptığı çalışmada bu problemi çözmüş muadili olarak kullanılan malzemelere nazaran daha fazla çalışma ömrü sunmuştur.

 

Ambalajlama ve gıda sektöründe kartonun aşındırıcı yüzeyi için sunduğu çözümle muadillerin göre iki kat ömür sağlamıştır.

 

Beyaz eşya taşıma işleminde ürün üzerinde kalan izleri yok etmek maksatlı yaptığı çalışmalarda da başarılı sonuç elde etmiştir.

 

·   Vakum Aksesuarları

 

·   Vakum Filtreleri

 

Vakum üretecinin ortamdan içeri vakum yaptığı havadan gelen partikülleri tutmak ve tamir takımının ömrünü uzatmak amacıyla vakum hattının önüne vakum filtresi konur. Bu filtreler Vakum üreteci kapasitesine göre değişir.

·   Seviye Ayakları

 

Birbirinden farklı yüksekliklere sahip yüzeyleri taşımada oluşan kot farklarını engellemek amacıyla yaylı seviye ayakları kullanılır.

 

 

·   Küresel Bağlantı

 

İç bükey ya da dış bükey yüzeylerin taşınmasında vakum pedlerinin üzerine gelecek dengesiz yüklenmelerin önüne geçmek için küresel bağlantı kullanılır.

 

 

 

 

·   Açısal Adaptör

 

Bu ürün vakum pedlerine özel bir fittings tipidir. Bu tür bağlantı elemanı her vakum pedinin minyatür bir manifolt olmasını sağlar. Birden fazla vakum pedinin bağlanmasında kompakt bir görünüm oluşmasını ve yer tasarrufu sağlar. Her fittingste 5 adet bağlantı portu bulunur.

 

·   Vakum Verimlilik Valfi

 

Bu tür vakum pedleri genelde çok amaçlı ya da grup taşıyıcı sistemlerde kullanılır.

Vakum pedi yüzeye temas etmemesi durumunda pedin 1 ve 2 kısmındaki vakum seviyesi birbirinden farklı olur. Bu sebepten 3 nolu parça vakum geçişini kısıtlayarak vakum sarfiyatını çok aza düşürür. Vakum pedi yokmuş gibi olur. Vakum pedinin yüzeye teması halinde 1 ve 2 kısımlarının vakum seviyeleri eşitlendiğinden 3 nollu parça kendi ağırlığından aşağı düşer ve vakum geçişi daha büyük bir kesitten olur. Normal vakum işlemi gerçekleşir.

 

 

·   Buton Valf

 

Vakum pedinin kaldırılacak ürüne temas etmemesi durumunda oluşacak vakum kaçağını önlemek için kullanılır. Bu ürün içinde bulunan yaylı butonun yüzeye değmesi ile vakum geçişi açılır. Normal durumda vakum pedi yüzeye temas etmediğinde ise vakum geçişi olmaz.

 

 

·   Vakum Anahtarları ( Switch )

 

Bu ürünler sayesinde, ayarlanan vakum değerlerine göre analog ve dijital olmak üzere çıkış alınır.

 

Çıkışlar Normalde Açık ve Normalde Kapalı olarak alınabilir.

 

Dijital göstergeli tipleri olduğu gibi, dijital göstergesi olmaya sadece anahtarlama yapılan elektro anahtarlar da bulunuyor

 

 

Dijital Vakum Anahtarları

 

Vakum Anahtarı

 

 

Elektro-Mekanik Vakum Anahtarı